Ánh sáng thiên thượng phơi bày những điều ẩn giấu bên trong mà chúng ta không muốn nhìn thấy.


Bất cứ ai từng đọc Sáng Thế Ký đều biết câu chuyện: Ngay sau khi A-đam và Ê-va ăn trái cấm, Thiên Chúa đi ngang qua vườn Ê-đen để tìm gặp hai người. Nhưng khi biết Chúa đang đến gần thì “A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Chúa”.

Còn trong Tân Ước, chúng ta đọc thấy Phi-e-rơ –  được mẻ cá lớn sau khi làm theo lời phán dặn của Chúa Giê-xu –  nhận biết mình đang chứng kiến sự vinh hiển của phép lạ và quyền bính của Thiên Chúa,  ông đã thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin lìa khỏi tôi, vì tôi là kẻ có tội.”

Chúa nhật Phục sinh này chúng ta cũng nên nhớ đến một sự kiện khác: Khi những phụ nữ được báo cho biết Chúa Giê-xu đã sống lại, họ vội vàng chạy đi “vừa sợ vừa mừng.”

Ngôi mộ trống

Có một điều gì đó khiến chúng ta quan ngại về tình trạng tâm linh của mình khi chúng ta đối diện với sự vinh hiển của Chúa. Một trong những nguyên do: Ánh sáng thiên thượng phơi bày những điều ẩn giấu bên trong mà chúng ta không muốn nhìn thấy.

Sau khi sơn một căn phòng trong ánh sáng bình thường, chúng ta quay trở lại và thấy nó đẹp lắm. Chúng ta tự khen mình rồi bắt tay lau chùi căn phòng. Nhưng nếu khi ấy chúng ta dùng một ngọn đèn 500 watt chiếu lên tường và săm soi kỹ càng, ánh sáng chói chang của ngọn đèn sẽ phơi bày trước mắt chúng ta những vết sơn cũ làm hoen ố bức tường mới.

Cũng giống như vậy khi chúng ta đối diện với Chúa Phục Sinh trong sự vinh hiển của Ngài. Đấng mà Tín điều Nicea gọi là “Sự Sáng đến từ Sự Sáng” sẽ phơi bày mọi vết ố chảy dài suốt cuộc đời chúng ta. Có những thời điểm, gặp Chúa Phục Sinh hiển vinh là điều chúng ta ít trông đợi nhất. Bởi vì khi ấy có quá nhiều khiếm khuyết trong cuộc sống chúng ta sẽ bị lộ ra.

Ngày nay, chúng ta tốn nhiều giấy mực xoay quanh câu hỏi tại sao Thiên Chúa không tỏ mình ra như Ngài từng làm trong thời Kinh Thánh. Nhưng tôi e rằng trong khi Chúa đang khiến sự vinh hiển của Ngài soi rọi đời sống chúng ta, thì chúng ta lại cố cắt đứt nguồn sáng ấy để cứ tiếp tục ẩn mình trong bóng tối.

Song, Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy rằng “ai nấy để mặt trần mà chiêm ngắm sự vinh hiển của Chúa, thì được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh hiển đến vinh hiển, vì điều này đến từ Chúa, là Thánh Linh.” (2 Côr. 3: 18)

trích  Christ Is Risen – Run Away của Mark Galli, Christianity Today, 9/4/09