Ký thuật của các sách Phúc âm về sự giáng sinh và phục sinh của Chúa Giê-xu thể hiện những phương cách khác nhau Thiên Chúa đã chọn để thực hiện công việc của Ngài.

 

Ký thuật của các sách Phúc âm về sự giáng sinh và phục sinh của Chúa Giê-xu thể hiện những phương cách khác nhau Thiên Chúa đã chọn để thực hiện công việc của Ngài.

Tin mừng về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu được công bố rộng rãi. Từ nhiều năm trước, các tiên tri đã tiên báo sự giáng lâm của Đấng Mê-si-a. Một thiên sứ được sai đến báo tin cho nữ đồng trinh Ma-ri. Thiên Chúa đặt một ngôi sao trên các tầng trời để triệu tập các nhà thông thái đến từ phương Đông. Ngài sai các thiên sứ ca vang báo tin lành cho các mục tử đang thức canh trên cánh đồng. Ngài khiến nữ tiên tri An-ne công bố sự giáng lâm của Đấng Mê-si-a trong ngày hài nhi Giê-xu chịu lễ cắt bì như luật định.

Mặc dù chào đời trong một máng cỏ thấp hèn, sự giáng sinh của Chúa Cơ Đốc đã gây tiếng vang lớn.

Song hoàn toàn khác trong biến cố Phục sinh. Vâng, chỉ có một thiên sứ lặng lẽ lăn tảng đá chắn mộ phần. Không có ca đoàn thiên sứ chúc tụng trên trời cao, không có ngôi sao nào xuất hiện ở bầu trời phương Đông, chẳng có nhà thông thái nào hành hương đến ngôi mộ trống, cũng chẳng có nữ tiên tri nào công bố tin mừng. Trong bốn mươi ngày sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu hiện ra ở nơi này, nơi kia trong chốc lát để gặp các môn đồ. Rồi Ngài về trời.

Chúa gọi Ma-ri Ma-đơ-len
Đáng ngạc nhiên hơn là việc các môn đồ không thể mau chóng nhận ra Ngài, nhưng quan trọng hơn nữa là những phương cách khác nhau được Chúa sử dụng để mở mắt các môn đồ.

Ma-ri Ma-đơ-len chỉ biết đứng khóc bên ngoài ngôi mộ trống cho đến khi Chúa Giê-xu gọi bà đích danh. Trước đó, Ma-ri ngỡ Chúa là người làm vườn.

Các môn đồ ẩn mình trong phòng kín, bi thương và kinh hãi, cho đến khi Chúa Giê-xu cất tiếng: “Bình an cho các ngươi” và hà hơi trên họ, các môn đồ mới nhận ra Ngài.

Dù cùng đi với Chúa Giê-xu trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến Em-ma-út và bàn luận sôi nổi với Ngài về công cuộc cứu rỗi, hai môn đồ cũng không nhận ra Ngài cho đến khi Chúa Giê-xu tạ ơn và bẻ bánh trong bữa ăn tối. Trước đó, họ tưởng Ngài là một người thông thái tình cờ gặp trên đường.

Thô-ma, kẻ hoài nghi kiên định, chỉ chịu tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu sau khi ông chạm đến dấu đinh trên tay Ngài và dấu đâm ở hông Ngài. Trước đó, Thô-ma nghĩ rằng Giê-xu là kẻ lừa đảo.

Còn Phi-e-rơ, người sau này trở thành một trong những trụ cột của hội thánh, chỉ nhận biết Ngài sau khi thực hiện phép lạ bắt nhiều cá đến nỗi nặng trĩu lưới theo hướng dẫn của Chúa Giê-xu, rồi trải qua ba kỳ sát hạnh xem ông có thực sự tin Chúa Phục sinh, Đấng ông đã ba lần chối bỏ, khi Ngài hỏi ông: “Si-môn con Giô-na, ngươi yêu ta chăng?” “Ngươi yêu ta chăng?” “Ngươi yêu ta chăng?”

“Si-môn, ngươi yêu ta chăng?”
Theo ghi chép của Phúc âm, có năm cách giúp các môn đồ trải nghiệm và hiểu biết sự Phục sinh của Chúa Giê-xu: Được gọi đích danh – Được chúc bình an – Được soi sáng khi nhận thánh lễ – Được gặp Chúa mặt đối mặt – Trải nghiệm phép lạ và trò chuyện với Ngài.

Có một chút trải nghiệm của Ma-ri Ma-đơ-len trong chúng ta: Đó là lúc tuyệt vọng vì đau buồn và sầu khổ, chúng ta cần nghe tiếng gọi đích danh của Chúa để được an ủi.

Có một chút trải nghiệm của hai môn đồ trên đường Em-ma-út trong chúng ta: Đó là lúc chúng ta cứ tranh cãi vô bổ về các vấn đề thuộc linh cho đến khi nhìn thấy Chúa trong sự đơn sơ và trang nghiêm của thánh lễ.

Có một chút trải nghiệm của các môn đồ trong chúng ta: Đó là lúc vì đức tin mà chúng ta bị rơi vào tình huống hiểm nghèo và khiếp đảm, khi ấy chúng ta cần được Chúa Giê-xu hà hơi và nghe tiếng phán của Ngài, “Bình an cho các ngươi”.

Có một chút trải nghiệm của Thô-ma trong chúng ta: Đó là lúc chúng ta bị nỗi hoài nghi chế ngự, khi ấy chúng ta cần Chúa trấn an và neo giữ chúng ta trong tình yêu của Ngài.

Và có một chút trải nghiệm của Phi-e-rơ trong chúng ta: Đó là lúc chúng ta vì sợ hãi mà chối Chúa, khi ấy chúng ta cần một phép lạ để nhớ đến Thiên Chúa toàn năng, và cần trò chuyện với Chúa để chúng ta vững tin mà xưng nhận đức tin của mình.

theo A Manifold Resurrection của John Witte Jr., Christianity Today, 5/4/2007