Có phải Thiên Chúa đang nức lòng tìm kiếm một kẻ cầu thay, một người đủ dũng khí nài ép Ngài đi đến mức tận cùng của lòng thương xót?

Mặc cả với Chúa

Áp-ra-ham – Phao-lô gọi ông là tổ phụ đức tin – người đã nghe tiếng Chúa phán trong khải tượng, gặp Ngài trực tiếp, và đã có một lần được Chúa đến thăm trong trại của ông. Thiên Chúa đặt trước ông những lời hứa quý báu, trong đó có lời bảo chứng ông sẽ là tổ phụ của một dân tộc vĩ đại. Ở tuổi 75, lần đầu tiên ông nghe lời hứa ấy, vài năm sau Chúa thêm một số chi tiết vào lời hứa như dòng dõi của ông sẽ đông như bụi dưới đất, như sao trên trời.

Song, thời gian qua nhanh tuổi già mau đến. Ở độ tuổi lẽ ra đã có cháu cố, Áp-ra-ham, vẫn là một ông lão không con, hiểu rõ rằng nếu may mắn ông cũng chỉ còn vài năm để sinh con. Đến 86 tuổi, theo gợi ý của Sa-ra người vợ son sẻ, và theo tập quán thời ấy, ông đến với con hầu của vợ để có người nối dõi.

Lần kế tiếp Chúa đến thăm Áp-ra-ham thì Ích-ma-ên con trai ngoại hôn của ông đã là cậu bé tuổi teen. Khi Chúa nhắc lại lời hứa, Áp-ra-ham cười và thưa, không phải là không có chút mỉa mai: “Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi, mà còn sinh con được chăng? Còn Sa-ra, tuổi đã chín mươi, sẽ sinh sản sao?”. Lần sau, Chúa đến thăm khi Áp-ra-ham đang ngồi nơi cửa trại, Ngài lại nhắc đến lời hứa, Sa-ra cười cay đắng, “Già như tôi thế này, dễ còn được điều vui đó sao? Còn chúa tôi cũng đã già rồi!

Thiên Chúa đáp lời bằng một thông điệp, đối với Áp-ra-ham là tin vui mà cũng là tin buồn. Ông sẽ làm cha, nhưng chỉ sau khi thực hiện một cuộc tiểu phẫu. Áp-ra-ham là tổ phụ của phép cắt bì, cũng là tổ phụ của dòng dõi ra từ Y-sác, con trai ông.

Trước khi chia tay, Chúa phán, “Lẽ nào ta giấu Áp-ra-ham điều ta sẽ làm?” những lời chỉ dành cho một đồng sự xứng đáng được hỏi ý kiến trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Rồi Ngài tỏ cho ông biết ý định hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hai thành phố khét tiếng gian ác và trụy lạc. Tuy nhiên, trong thành có Lót và gia đình. Lót là cháu của Áp-ra-ham.

Bây giờ, sau khi nhận biết vị trí của mình trong mối tương giao với Chúa, Áp-ra-ham không che giấu quan điểm của mình,

“Lẽ nào Chúa làm như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác; đến nỗi kể người công bình như người độc ác. Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?”

Áp-ra-ham nài xin Chúa

Sự mặc cả diễn ra sau đó không khác gì mấy so với những gì xảy ra tại các khu chợ ở vùng Trung Đông. Nếu có 50 người công chính trong thành, Ngài há chẳng tha thứ cho thành đó sao? Tốt, nếu tìm được 50 người công chính, ta chắc sẽ tha. Hơi giật mình khi nhớ ra mình đang mặc cả với ai – Dù tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng cả gan thưa cùng Chúa – lần này ông hạ thấp con số xuống còn 45.

Bốn mươi lăm? Không có vấn đề gì. Xin Chúa đừng giận….Tôi đây cả gan thưa cùng Chúa – Áp-ra-ham tiếp tục nài xin. Bốn mươi? Ba mươi? Hai mươi? Mười? Mỗi lần như thế là mỗi lần Chúa nhượng bộ, cuối cùng Ngài phán, “Vì tình thương mười người đó, ta sẽ chẳng diệt thành.”

Dù không có đủ mười người công chính để cứu Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Áp-ra-ham có được điều ông muốn, các cháu chắt của ông đều được giải cứu. Ngay tại đây, có thể nhận thấy một điều đáng để chúng ta lưu ý: Áp-ra-ham đã vội vàng ngừng cầu xin trước khi Chúa ngưng ban cho.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Áp-ra-ham tiếp tục mặc cả và nài nỉ Chúa để cứu hai thành phố đó dù chỉ có một người công chính là Lót? Có phải Thiên Chúa, đã mau chóng nhượng bộ Áp-ra-ham trên từng điểm mặc cả, đang nức lòng tìm kiếm một kẻ cầu thay, một người đủ dũng khí nài ép Ngài đi đến mức tận cùng của lòng thương xót?

Từ những trải nghiệm của Áp-ra-ham có thể học biết điều này: Khi chúng ta nài xin ân điển và ơn thương xót của Ngài, hình ảnh Thiên Chúa đấng đáng kinh khiếp sẽ không còn, nhưng lúc ấy Ngài là “Chúa vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi” (Dân số ký 14: 18).

Lòng thương xót của Chúa lớn hơn chúng ta tưởng, và Ngài luôn lắng nghe lời nài xin ơn thương xót ấy.

trích Prayer: Does It Make Any Difference? của Philip Yancey

_______________________________________________________________________________________________________

VẬT LỘN VỚI THIÊN CHÚA (2)