Chúng ta đã quen với hình ảnh của một quản nhiệm hội thánh: là một CEO hơn là người chăm sóc bầy chiên. Chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của việc chuyển tải khải tượng, hoạch định, và tổ chức. Song, Chúa Giê-xu là người chăn bầy hơn là một CEO.


Chúng ta đã quen với hình ảnh của một quản nhiệm hội thánh: là một CEO hơn là người chăm sóc bầy chiên. Chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của việc chuyển tải khải tượng, hoạch định, và tổ chức.

Song, Chúa Giê-xu là người chăn bầy hơn là một CEO. Ngài gần gũi với 12 con người và huấn luyện họ, Ngài cũng dùng bữa với những người có tội. Ngài tiếp xúc với những người bị xem là ô uế, mồ hôi của họ dính trên bàn tay Ngài. Người chăn bầy cần yêu thương và phục vụ người khác theo cách của Chúa Giê-xu, Đấng Chăn chiên Nhân lành.

CEO lãnh đạo doanh nghiệp. Người chăn bầy phục vụ con dân Chúa.

CEO thúc giục nhân viên bán sản phẩm. Người chăn bầy yêu thương, trang bị, và phục vụ bầy chiên hầu cho họ có thể sống thể hiện phúc âm giữa thế gian hư mất và đau khổ.

CEO là doanh nhân xây dựng doanh nghiệp. Người chăn bầy nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng phán dạy rằng chính Ngài xây dựng hội thánh của Ngài.

Điều chúng ta cần là một hình mẫu cho người chăn bầy. Đó là người sống thể hiện Phúc âm Ma-thi-ơ 5: 1 – 9.

The Sermon on the MountCarl Bloch, 1890

Có phải chúng ta đang đào tạo những CEO của một doanh nghiệp chuyên bán sản phẩm mang tên Giê-xu? Nhân viên doanh nghiệp này là giáo đoàn. Người mua được bảo rằng sản phẩm mang tên Giê-xu sẽ cung ứng cho quý vị sự bình an, niềm vui thỏa, phước hạnh, và những điều tốt lành khác.

Thay vì là một phong trào truyền giáo, giáo đoàn bị biến thành một lực lượng bán hàng.

Thay vì đi theo bước chân Chúa Giê-xu trong nỗ lực truyền bá phúc âm, giáo đoàn giúp quản nhiệm hoàn thành mục tiêu của mình.

Thay vì dự phần vào Hội thánh của Chúa, thành viên giáo đoàn trở thành các cổ đông doanh nghiệp.

Phục vụ người khác

Lãnh đạo không phải là  sai khiến người khác. Người lãnh đạo, trước tiên và quan trọng hơn hết, phải là người thể hiện những gì người ấy muốn người khác thực hiện. Chúng ta đã quá quen với ý niệm cho rằng lãnh đạo là vị trí của quyền lực và thẩm quyền. Ngược lại, trong thời Chúa Giê-xu, lãnh đạo nghĩa là phục vụ người khác trong tinh thần hi sinh và từ bỏ mình. Thật vậy, Chúa Giê-xu có mọi quyền năng và thẩm quyền, nhưng Ngài chỉ sử dụng chúng vì lợi ích của những người theo Ngài, chứ không phải để phục vụ tư lợi. Hãy nghe lời Ngài dạy dỗ các môn đồ:

“Các con biết các nhà cầm quyền của dân ngoại thống trị dân, còn những quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy; trái lại, ai muốn làm lớn trong các con, thì phải làm đầy tớ; còn ai muốn đứng đầu, thì phải làm nô lệ cho các con. Ngay cả Con Người đã đến, không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20: 25 – 28)

Theo giáo huấn của Chúa Giê-xu, lãnh đạo nghĩa là phục vụ người khác.

Khiêm nhu

Người chăn bầy không phục vụ người khác chỉ vì lợi ích của mình. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa tiêu dùng và đổi chác. Nền văn hóa này dạy chúng ta sử dụng người khác để phục vụ lợi ích của mình hoặc “bánh ít trao đi, bánh qui trao lại.” Song, khi hành xử như thế, chúng ta đang làm giảm giá trị của người khác và tự giảm giá trị của chính mình.

Ngay trong hội thánh của Chúa, người ta vẫn xem thành phần nhân sự và những người tình nguyện như là một phương tiện được sử dụng để hoàn thành một mục đích nào đó hơn là những con người mang hình ảnh của Chúa được tạo dựng nên để được nuôi dưỡng và chăm sóc cho đến khi trưởng thành trong Chúa Cơ Đốc.

“Nhưng Thiên Chúa bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cơ Đốc đã chết thay cho chúng ta,” và “Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Chúa Cơ Đốc – ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.” (Rô-ma 5:8; Ê-phê-sô 2: 4 -5)

Vật chất là để chúng ta sử dụng, nhưng con người thì không. Con người được Chúa dựng nên để được yêu thương. Người lãnh đạo phải yêu thương người khác.

Người chăn bầy cần phải khiêm nhu. Mạnh mẽ trong Chúa Cơ Đốc, người chăn bầy không được sử dụng bầy chiên để đáp ứng những nhu cầu tình cảm hoặc tài chính. Có Chúa Giê-xu là quá đủ cho người ấy rồi.

Phước cho người khiêm nhu, vì sẽ hưởng được đất!Ma-thi-ơ 5: 5

Đói khát sự công chính

Trong giới mục sư, chúng ta thường nói với nhau về việc “xây dựng tòa giảng” hoặc là “phát triển đặc hiệu” của người chăn bầy. Vâng, cần phải chăm chút ân tứ chúng ta đã nhận lãnh, vì sự vinh hiển của Chúa. Nhưng cũng quan trọng và cần thiết không kém là quyền năng thay đổi đời sống. Có một nguy cơ ẩn giấu bên trong niềm khao khát đốt cháy tòa giảng,  bởi vì nó có thể dẫn đến tội sùng bái thần tượng và hủy hoại một chức vụ. Người chăn bầy cần tìm ra giải pháp cân bằng cho vấn đề này.

Người chăn bầy cần khao khát sự công chính, không phải tòa giảng. Trong thời kì hội thánh tiên khởi, khao khát sự công chính –  trước tiên và quan trọng hơn hết –  là khao khát Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa – Cha, Con, và Thánh Linh – sẽ khiến người chăn bầy thỏa lòng, chứ không phải những lời ngợi khen của loài người hoặc số người đông đảo đến dự lễ thờ phượng mỗi sáng Chúa nhật.

“CHÚA là Thượng-Đế đang ở cùng ngươi; Đấng Toàn Năng sẽ giải cứu ngươi. Ngài sẽ vui về ngươi. Ngươi sẽ an nghỉ trong tình yêu Ngài. Ngài sẽ hát và hớn hở về ngươi” (Sô-phô-ni 3: 17). Sự vui thỏa diệu kỳ của Chúa cùng tình yêu vô hạn của Ngài, không hề thay đổi và làm tươi mát linh hồn, là đầy trọn cho chúng ta: “Ðức Chúa Trời ôi, như con nai thèm khát khe nước thể nào, linh hồn con cũng khát khao Ngài thể ấy.  Linh hồn tôi khát khao Ðức Chúa Trời, tức khao khát Ðức Chúa Trời hằng sống;” và “Gặp được lời Ngài, con đã ăn nuốt rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng con. Vì con được xưng bằng danh Ngài. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân.” (Thi Thiên 42: 1; Giê-rê-mi 15: 16)

Phước cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ!Ma-thi-ơ 5: 6

Ngày nay, với nhiều nguồn lực và phương tiện sẵn có trong tay, người chăn bầy dễ dàng bị cám dỗ dẫn dắt bầy chiên mà không cần đến sự hiện diện của Chúa Thánh Linh và quyền năng của Ngài. Song, người chăn bầy cần thể hiện hình ảnh của Chúa Giê-xu. Hội thánh không cần những nhà doanh nghiệp tôn giáo nhưng cần những người chăn bầy  tôn cao Chúa Cơ Đốc và biết chăm sóc cũng như trang bị cho bầy chiên của Ngài. “Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.” (Công vụ 20: 28)

Cảm thông

Một trong những ân tứ lớn nhất người chăn bầy cần có là sự cảm thông. Cuộc đời của nhiều người là một chuỗi những thất bại, tuyệt vọng, và những ước mơ dang dở. Do đó, tình yêu thương cùng tấm lòng xẻ chia là món quà quý báu đối với những tấm lòng tan vỡ.

Phước cho người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót! Ma-thi-ơ 5: 7

Tư cách

Tư cách đạo đức là tài sản quý nhất cho chức vụ của người chăn bầy. Tư cách của người chăn bầy cần vượt xa mọi ân tứ để những ân tứ ấy buộc phải  đuổi bắt cho đến khi theo kịp tư cách đạo đức của người ấy. Đáng buồn thay, nhiều người chăn bầy đang để khả năng của mình vượt xa tư cách đạo đức. Một người chăn bầy có nhiều khả năng vượt trội mà thiếu tư cách thì chẳng khác gì một đoàn tàu đang trượt khỏi đường ray.

Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Thiên Chúa!Ma-thi-ơ 5: 8

Hòa giải

Chúa Giê-xu là Chúa Bình An nên cô dâu của Ngài phải thể hiện sự bình an và tinh thần hòa giải. Người chăn bầy cần thực sự trải nghiệm sự bình an của Thiên Chúa trong Chúa Cơ Đốc. Bởi ân điển của Ngài, chức vụ của người chăn bầy phải được tô điểm bằng sự bình an. Người chăn bầy cần trưởng thành trong Chúa Cơ Đốc hầu có thể trở thành người hòa giải.

Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa!Ma-thi-ơ 5: 9

Hi sinh

Người chăn bầy là người của công chúng, vì vậy hi sinh đời sống riêng tư là cái giá phải trả. Mặt khác, bất cứ  ai bước theo dấu chân của Chúa Giê-xu đều phải chịu đựng nhiều gian khó, lắm lúc thật nghiệt ngã. Chúng sẽ khiến chúng ta tìm kiếm Chúa trong sự khẩn nguyện, và nhắc nhở chúng ta phải sống bởi đức tin.

Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ! Ma-thi-ơ 5: 10

***

trích lược từ A New Kind of Leader của Derwin L Gray, Tạp chí Christianity Today, 29/01/2015

Advertisements