Tại sao có những lúc cuộc đời quá khó khăn? Tại sao đau khổ là một phần của đời người? Tác giả Thi Thiên nhắc chúng ta nhớ lại rằng Chúa luôn gần gũi với những tấm lòng tan vỡ. Chúng ta có thể học biết từ những nhân vật trong Kinh Thánh những gì cần làm khi tuyệt vọng.

 

reading Bible 3

 

Chúa Giê-xu – Tìm thấy niềm vui

Hãy nhìn xem Chúa Giê-xu, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá – Hê-bơ-rơ 12: 2

Chúa Giê-xu khuyên dạy chúng ta hãy tìm thấy niềm vui thỏa ngay trong cơn thử thách hoặc trong lúc khổ nạn.

Khi làm như thế, chúng ta hướng lòng mình về sự sự sống đời đời thay vì chỉ chăm nhìn những đau khổ sẽ sớm qua đi mà chúng ta đang chịu đựng.

 

Ê-xơ-tê – Càng gần Chúa hơn

Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong ba ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết.  – Ê-xơ-tê 4: 16

ESTHER

Khi bị lâm vào tình huống hiểm nghèo, Ê-xơ-tê quyết định hi sinh mạng sống mình cho dân tộc của bà. Cho đến thời điểm ấy, do vẫn giữ kín nguồn gốc dân tộc của bà nên khi liều mình đến chầu vua, uy tín của Ê-xơ-tê có thể bị tổn thương khi vua A-suê-ru biết sự thật.

Ê-xơ-tê dạy cho chúng ta biết rằng khi đối diện với thử thách ngặt nghèo, thành khẩn nguyện cầu thể hiện qua sự kiêng ăn sẽ giúp chúng ta đến gần Chúa hơn, và sẽ được ban cho sức mạnh cần thiết.

 

Phao-lô –  Mong đợi bông trái của sự vinh hiển

Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh hiển cao trọng và vĩnh cửu  – II Cô-rin-tô 4: 17

PAUL

Phao-lô khuyên những tín hữu đang gánh chịu khổ nạn hãy tự nhắc nhở mình về bông trái của sự vinh hiển hầu đến. Nhiều khi chúng ta không thể thấy hoặc cảm nhận được sự đâm bông kết trái này bởi vì mùa thu hoạch chậm đến quá.

Hãy cùng Chúa vượt qua thử thách, có thể Ngài dùng sự đau khổ để gây dựng chúng ta theo những phương cách chúng ta không bao giờ mong đợi. Vậy thì, hãy để Chúa hành động.

 

Đa-vít – Hi vọng nơi Chúa

Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã? Và bồn chồn trong ta? Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; vì Ta sẽ còn ca ngợi Ngài, là Đấng cứu giúp ta và là Đức Chúa Trời của ta. – Thi Thiên 42: 11

DAVID

Đa-vít tự khích lệ mình trong Chúa. Ông mạnh mẽ bày tỏ tình cảm và sự khẳng quyết của mình đối với thẩm quyền của Chúa.

Đừng để sự đau khổ làm câm lặng lời ngợi ca Chúa. Ngược lại, nhờ ân điển của Chúa, hãy tự nhắc nhở mình hướng lòng về Chúa rồi sẽ tìm thấy niềm hi vọng nơi Ngài.

 

An-ne – Cầu nguyện & Lắng nghe từ trái tim

An-ne cầu nguyện thầm, chỉ mấp máy môi, không nghe được tiếng – I Sa-mu-ên 1: 13

HANNAH

Một lời khẩn cầu thầm lặng ẩn giấu trong lòng sẽ được Chúa lắng nghe. Chúa biết những khát khao từ đáy lòng, Ngài cũng nhận ra những nỗi niềm của chúng ta. Im lặng tức là đang lắng nghe để biết rằng Chúa đang hành động. Biết lắng nghe Chúa, chúng ta sẽ được bình an và che chở.

Hãy đọc Lời Chúa, khẩn nguyện, im lặng, và lắng nghe.

 

Phi-e-rơ  – Tha thứ cho  chính mình

Ngay lúc ấy, gà gáy lần thứ hai, Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói với mình: “Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.” Ông bật khóc nức nở. – Mác 14: 72

PETER

Một khi đã tự gây ra đau khổ và tuyệt vọng thì việc giải quyết hậu quả của chúng còn khó khăn gấp bội. Song, khi đã  thành tâm hối cải, tìm kiếm Chúa và cầu xin Ngài tha thứ thì hãy học biết tự tha thứ mình. Hãy dạn dĩ nhận lãnh ân điển của Thiên Chúa qua Chúa Giê-xu. Dù cảm thấy sầu khổ vì đã trót chối Chúa nhưng Phi-e-rơ đã không để tội lỗi cứ cầm giữ ông khiến ông không thể tiếp tục hầu việc Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng bởi đức tin này mà Phi-e-rơ được Chúa dùng để tiếp tục gây dựng hội thánh. Ngài biết chúng ta được dựng nên để hưởng sự sống đời đời, Ngài biết con người thật của chúng ta, và khơi gợi phần tốt lành nhất của nó.

Vậy thì, chớ để mình bị nhấn chìm trong sự hoang mang, tự thương cảm, và  hoài nghi về bản thân … Chúa sẽ trọng dụng bạn.

 

Giô-sép – Tha thứ cho người khác

Khi Giô-sép vừa đến chỗ các anh thì họ lột áo choàng, là chiếc áo nhiều màu sắc cậu đang mặc trên người, rồi bắt cậu ném xuống hố.  –  Sáng Thế Ký 37: 23

Giô-sép

Vết thương do người thân gây ra luôn làm chúng ta choáng váng. Luôn là điều bất ngờ khi chính những người chúng ta yêu thương nhất và tin tưởng nhất lại là những kẻ làm tổn thương chúng ta. Song, Giô-sép đã học biết tha thứ [sau khi các anh của ông thành tâm ăn năn, nhất là sau khi Giu-đa thể hiện lòng hối cải chân thật bằng quyết định thế mạng mình cho Bên-gia-min]. Sự tha thứ của Giô-sép cũng là một phần trong kế hoạch của Chúa nhằm cứu gia tộc Gia-cốp.

Bất kể những năm tháng khổ nhục trong kiếp nô lệ và tù đày, Giô-sép đã không để cho sự cay đắng bắt rễ.  Và Chúa đã ban cho ông vinh hiển cùng phước hạnh lớn lao vượt quá những gì ông phải chịu đựng trong quá khứ.

 

A-bi-ga-in  –  Biết khiêm nhường

Vừa thấy Đa-vít,  A-bi-ga-in liền vội vàng xuống lừa, sấp mình xuống đất và lạy trước mặt Đa-vít. – I Sa-mu-ên 25: 23

ABIGAIL

A-bi-ga-in nên làm gì?

Đa-vít và người của ông đang đến để giết toàn thể gia đình bà. Bà đã phản ứng như thế nào trước thảm họa sắp xảy ra? Bằng sự khiêm nhu. Thái độ khiêm nhường sẽ bảo toàn mạng sống và giúp chúng ta nhận biết ý chỉ của Chúa trong tình thế hiểm nghèo. Nói dễ hơn làm. Nhưng hãy biết rằng Chúa Thánh Linh là Đấng giúp đỡ chúng ta. Ngài dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta vào mọi lối công chính.

Khi sự sống bị đe dọa, hãy hạ mình trước mặt Chúa để nhận biết rằng chúng ta có thể tìm thấy nơi Ngài ơn thương xót, ân điển, và niềm hi vọng. Vì vậy, đừng bao giờ nản lòng!

 

theo 8 Ways To Find Hope When Life Hurts –  beliefnet