Tình dục là món quà quý báu Chúa ban cho chúng ta để tôn vinh Ngài qua sự hoàn thiện hôn nhân, thể hiện tình yêu, truyền giống, và vui hưởng lạc thú. Nền đạo đức tình dục Cơ Đốc tìm cách cực đại hóa niềm vui thỏa và lạc thú bằng cách thụ hưởng đặc ân này.

Có thể nói thái độ tình dục phổ biến rộng rãi hiện nay được thể hiện trong một ca khúc của Sheryl Crow: “Nếu nó làm bạn hạnh phúc, thì nó không thể là điều xấu.” Quan điểm này khuyến khích khuynh hướng tìm kiếm lạc thú  tình dục bằng mọi cách miễn là đừng gây tổn hại cho người khác. Nếu tôi cảm thấy vui thích mà không làm tổn thương ai hết, thì có điều gì xấu đâu nào? Do đó, nhiều người không bao giờ nhận thức được mục tiêu cao quý của tình dục. Bởi vì tách rời tình dục khỏi trật tự Chúa đã tạo ra, họ không thể nhận thấy mục đích của Chúa dành cho tình dục. Như thế, khi quan tâm tra vấn về những gì nên làm và không nên làm trong tình dục tức là chúng ta đang tìm kiếm mục đích của tình dục.

Khi Phao-lô khuyên chúng ta hãy dùng thân thể mình tôn vinh Chúa như đã chép trong chương 6 của sách Cô-rin-tô thứ nhất, có lẽ ông muốn nói, “Hãy dùng tình dục mà tôn vinh Chúa.” Rõ là ông ngụ ý về tình dục, và khẳng định rằng mục tiêu tối hậu của tình dục là tôn vinh Chúa. Hưởng thụ tình dục cho sự vinh hiển của Chúa tức là hưởng thụ tình dục theo cách Chúa đã định.

Có thể xem chiếc xe hơi như là một thí dụ giúp phân biệt rõ ràng giữa việc sử dụng cho những mục đích thấp hèn với mục tiêu tối hậu của tình dục. Chúng ta có thể nói rằng chiếc xe hơi được chế tạo để người ta ngồi. Không ai có thể bác bỏ điều đó. Nhưng mục tiêu tối hậu của chiếc xe hơi là để vận chuyển con người và vật dụng từ nơi này sang nơi khác. Nếu không nhận biết mục tiêu tối hậu của chiếc xe hơi, chúng ta sẽ không hiểu nó được chế tạo để làm gì.

Cũng giống như vậy khi chúng ta bàn về đạo đức tình dục. Tôi đồng ý với nhà đạo đức học Cơ Đốc Dennis Hollinger về bốn mục đích của tình dục: làm cho hôn nhân trở nên trọn vẹn, thể hiện tình yêu, truyền giống, và lạc thú. Song, chúng ta cần biết rằng tình dục còn có một mục đích cao quý hơn: tôn vinh Chúa.

Adam&Eva

A-đam và Ê-va, tranh khắc của William Blake

Khi dạy dỗ về hôn nhân và tình dục, Chúa Giê-xu và Phao-lô đều trưng dẫn Cựu Ước. Nhưng cả Chúa Giê-xu và Phao-lô đều không nhắc đến những ông vua đa thê của Israel – ngay cả Đa-vít hay Sa-lô-môn – hoặc những vị tổ phụ nhiều vợ như Áp-ra-ham và Gia-cốp. Thay vào đó là sự tác hợp một vợ một chồng – không có ngoại lệ nào hết – đã được nói đến: A-đam với Ê-va, trước khi họ sa ngã. Chúa chúng ta và vị sứ đồ xem đó là hình mẫu của hôn nhân và tình dục cho loài người. Trong chương 5 của sách Ê-phê-sô, Phao-lô viết rằng cuộc hôn nhân của A-đam và Ê-va (cũng như tất cả hôn ước sau đó) được Chúa xem là hình bóng cho một cuộc hôn nhân khác: sự kết ước giữa Chúa Giê-xu với cô dâu của Ngài là hội thánh. Như thế, ý nghĩa căn cốt của hôn nhân là tôn vinh Chúa. Hôn nhân tượng trưng cho một điều lớn hơn: tình yêu người chồng dành cho vợ là hình bóng cho tình yêu của Chúa Cơ Đốc dành cho hội thánh, cũng như mối quan hệ giữa người vợ đối với chồng là biểu trưng cho mối quan hệ giữa hội thánh đối với Chúa Cơ Đốc.

Điều chúng ta thể hiện qua thân xác là sự tuôn trào từ bên trong. Do đó,  trong Bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã xem tà ý là tội ngoại tình. Sự thánh khiết trong tình dục không chỉ ở tâm trí. Chúa xem thân thể chúng ta là đền thờ của Ngài – nơi tràn đầy sự vinh hiển của Ngài. Đạo đức tình dục Cơ Đốc phải được hiểu là sự đầu phục Chúa cả trong tâm trí lẫn thân xác. Về lĩnh vực này, Chúa đã mặc khải ý chỉ Ngài trong Kinh Thánh và trong thiên nhiên. Trong thiên nhiên, có thể đơn cử sự hòa hợp sinh học giữa giống đực và giống cái, vậy thì rõ là mối quan hệ nam nữ là phù hợp với ý chỉ Chúa. Kinh Thánh cũng soi sáng chúng ta qua các điều răn dạy. Không thể nào lấy ý riêng để làm sáng danh Chúa, nhưng chúng ta phải tuân phục mệnh lệnh Chúa.

Mặt khác, nhiều người đã hiểu sai những gì được chép trong I Cô-rin-tô 6: 12, Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Trong những bản dịch mới nhất, cụm từ Tôi được phép làm được mọi sự đều được đặt trong ngoặc kép. Tại sao? Bởi vì Phao-lô không hề xem đó là nguyên lý biểu thị sự tự do Cơ Đốc; ông chỉ trích dẫn câu nói của người dân thành Cô-rin-tô, họ xem mọi sự đều là hợp pháp, và sử dụng câu nói này để biện minh cho nếp sống phóng đãng của họ.

Ngày nay, nhiều người tự nhận là Cơ Đốc nhân thích sử dụng phương pháp này, chỉ cần tuyên bố rằng họ có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn bởi vì họ không còn ở dưới luật pháp. Song, Phao-lô khẳng định rằng đó là sự xuyên tạc về quyền tự do Cơ Đốc. Chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi để đầu phục Chúa Giê-xu. Ngài xác định những gì chúng ta phải làm và có thể làm với thân thể mình.

Về việc có nên thụ hưởng sự ngọt ngào trong chuyện gối chăn hay không, quan điểm phổ biến là tín hữu Cơ Đốc nên tránh xa lạc thú: những tín hữu tinh tuyền và tỉnh táo không nên hưởng lạc thú tình dục. Nếu vậy tức là chúng ta không chịu hiểu mục đích của Chúa dành cho tình dục. Tình dục là món quà quý báu Chúa ban cho chúng ta để tôn vinh Ngài qua sự hoàn thiện hôn nhân, thể hiện tình yêu, truyền giống, và vui hưởng lạc thú. Nền đạo đức tình dục Cơ Đốc tìm cách cực đại hóa niềm vui thỏa và lạc thú bằng cách thụ hưởng đặc ân này. Trong khi đó, nền văn hóa của chúng ta đã biến tình dục trở thành một thần tượng, và khi thần tượng hóa một điều tốt lành, chúng ta khiến nó trở nên lệch lạc, và vì vậy tiêu hủy niềm vui thỏa.

trích Hot and Holy, bài phỏng vấn Denny Burk, tác giả quyển What Is the Meaning of Sex?, đăng trên Tạp chí Christianity Today, 1/10/2013.