Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy các Cơ Đốc nhân đã thất bại trong sứ mạng thể hiện Chúa Giê-xu trong đời sống, bởi vì sự thay đổi trong Chúa đối với họ là quá khó và quá hiếm hoi. Đặc biệt là những người Tin Lành xem như đã định hướng đúng cho nếp sống nhưng thường khi lại thích khoe mẻ đạo đức và thánh khiết.

Một trong số những phê phán phổ biến nhất nhắm vào Cơ Đốc giáo là  chỉ trích cho rằng tôn giáo này hiện đang đầy dẫy những kẻ đạo đức giả.

Barna Group  thực hiện một cuộc nghiên cứu mới đây nhằm đánh giá mức độ đáng tin cậy của lời chỉ trích này. Cuộc nghiên cứu nhằm khảo sát xem các tín hữu Cơ Đốc noi theo hành động và thái độ của Chúa Giê-xu đến mức nào trong khi họ cư xử với người chung quanh.

David Kinnaman, chủ tịch Barna Group, với sự cộng tác của John Burke, tác giả quyển Mud and the Masterpiece viết về thái độ và hành động của Chúa Giê-xu trong những giao tiếp của Ngài, hướng dẫn cuộc khảo sát.

Giống Chúa Giê-xu hay giống người Pha-ri-si?

Mục tiêu của cuộc nghiên cứu có qui mô trên toàn nước Mỹ này nhằm xác định xem những người tự nhận mình là Cơ Đốc nhân khi tiếp xúc với người khác, họ có thái độ và hành động giống Chúa Giê-xu hay là giống người Pha-ri-si (những chức sắc thuộc phái biệt lập chăm chú vào sự công chính riêng đã được miêu tả trong Tân Ước).

Một nhóm 20 câu khẳng định được thiết kế, trong đó có năm hành động và năm thái độ được xem là sự cô đọng tốt nhất thể hiện hành động và thái độ của Chúa Giê-xu khi Ngài thi hành thánh chức trên đất. Mười câu còn lại thể hiện hành động và thái độ của người Pha-ri-si.

Kinnaman giải thích: “Ý định của chúng tôi là khơi mở những thảo luận về các khía cạnh của sự dấn thân theo Chúa Giê-xu và thể hiện Ngài trong đời sống. Rõ ràng là cuộc khảo sát tự nó không thể nào định lượng đầy đủ mức độ ‘giống Chúa Cơ Đốc’ hoặc ‘giống người Pha-ri-si’ của bất cứ ai. Cuộc nghiên cứu chỉ nhằm nhận dạng những phẩm chất căn bản của Chúa Giê-xu  như sự đồng cảm, tình yêu thương, và ước muốn chia xẻ đức tin  cho người khác – hoặc là sự đề kháng với những lý tưởng ấy trong hình thức giả hình tự tôn. Những câu hỏi này được lập nền trên Kinh Thánh được ghi chép trong các sách Phúc âm và trong các thư tín…”

Hai mươi câu trên được gởi đến những người được chọn theo mẫu đại diện cho toàn thể tín hữu Cơ Đốc trên toàn quốc. Những câu trả lời của họ được tính theo thang bốn điểm.

Mười câu khẳng định được sử dụng để khảo sát họ giống Chúa Cơ Đốc như thế nào:

Hành động giống Chúa Giê-xu:

 • Tôi lắng nghe người khác để biết điều họ muốn nói trước khi nói về đức tin của tôi.
 • Trong những năm gần đây, tôi đã giúp nhiều người quan tâm đến việc theo Chúa Giê-xu.
 • Tôi thường tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với những người không cùng tôn giáo hoặc theo những chuẩn đạo đức khác với tôi.
 • Tôi cố tìm ra nhu cầu của những người không tin Chúa hơn là chờ đợi họ đến với tôi.
 • Tôi dành thời gian với những người không tin Chúa nhằm giúp họ theo Chúa Giê-xu.

Thái độ giống Chúa Giê-xu:

 • Tôi nhận thấy mỗi người đều là tài sản quý giá của Chúa bất kể tình trạng của họ, hiện nay hoặc trong quá khứ.
 • Tôi tin rằng Thiên Chúa là của mọi người.
 • Tôi nhận thấy Chúa đang hành động trong đời sống mọi người, dù có thể họ không theo Ngài.
 • Giúp đỡ người khác nhận biết Chúa cho chính họ là quan trọng hơn là cố làm cho họ biết rằng họ là tội nhân.
 • Tôi cảm thấy thương yêu những người không theo Chúa và đang hành động sai trái.

Mười câu khẳng định được dùng để đánh giá mức độ công chính riêng (giống người Pha-ri-si):

Hành động  theo sự công chính riêng:

 • Tôi bảo cho người khác biết điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là làm theo những lề luật của Chúa.
 • Tôi không nói gì về tội lỗi hoặc những tranh chấp thuộc linh của tôi. Đó là việc riêng giữa Chúa và tôi.
 • Tôi cố tránh tiếp xúc với những người đồng tính, nam hoặc nữ.
 • Tôi thích chỉ điểm những người không theo nền thần học đúng đắn.
 • Tôi thích cộng tác với những người đi nhà thờ hơn là những người không chịu đi nhà thờ.

Thái độ theo sự công chính riêng:

 • Tôi thấy khó kết bạn với những người thường làm những điều sai trái.
 • Tôi không có bổn phận giúp đỡ những người không tự giúp mình.
 • Tôi thấy dễ chịu vì mình là Cơ Đốc nhân khi phát hiện những thất bại và lỗi lầm của người khác.
 • Tôi tin rằng chúng ta nên chống lại những ai đối kháng với các giá trị Cơ Đốc.
 • Những ai làm theo lề luật Chúa là tốt hơn những người không chịu làm theo.

Cơ Đốc nhân giống Chúa Cơ Đốc như thế nào?

Sử dụng 20 câu khẳng định trên để phân tích, nhóm nghiên cứu đã thiết lập số điểm cộng dồn cho mỗi cá nhân và xếp những kết quả này vào bốn nhóm:

 • Giống Chúa Cơ Đốc trong hành động và thái độ
 • Giống Chúa Cơ Đốc trong hành động, nhưng không giống trong thái độ
 • Giống Chúa Cơ Đốc trong thái độ, nhưng không giống trong hành động
 • Không giống Chúa Cơ Đốc trong cả hành động và thái độ

Kết quả chỉ ra rằng phần lớn những người tự nhận là Cơ Đốc nhân ở Hoa Kỳ có thái độ và hành động giống người Pha-ri-si. Hơn nửa số người tự nhận là Cơ Đốc nhân trên toàn quốc – theo định nghĩa thoáng nhất về Cơ Đốc nhân – được xếp vào nhóm này (51%). Họ nghiêng về thái độ và hành động được xem là công chính riêng.

Đối cực của nhóm này, có 14% trên tổng số những người tự nhận Cơ Đốc nhân – tức là cứ bảy người mới có một người – thể hiện hành động và thái độ giống Chúa Giê-xu.

Giữa hai nhóm trên có khoảng một phần năm Cơ Đốc nhân giống Chúa Cơ Đốc trong thái độ, nhưng lại giống người Pha-ri-si trong hành động (21%). Số còn lại (14%) được xếp vào nhóm giống Chúa Cơ Đốc trong hành động nhưng có thái độ công chính riêng hoặc giả hình.

Tin Lành và những nhóm khác

Về cộng đồng Tin Lành (Evangelical), dựa theo  những câu trả lời đã được thu thập, có đến 38% được xếp vào nhóm không giống Chúa Cơ Đốc trong hành động và thái độ. Khoảng một phần tư những người Tin Lành được xem là có hành động và thái độ giống Chúa của họ, cao hơn tỷ lệ trung bình của toàn thể Cơ Đốc giáo tại nước Mỹ. Khoảng một nửa hành động giống Chúa Cơ Đốc nhưng có thái độ giống người Pha-ri-si (25%) hoặc ngược lại (15%).

Những người Tin Lành có hai đặc điểm nổi bật: thứ nhất, họ có tỷ lệ cao hơn đôi chút trong hành động và thái độ giống Chúa Cơ Đốc,  so với những nhóm Cơ Đốc nhân khác. Dù vậy, trong số những người được xếp vào nhóm “hỗn hợp”, người Tin Lành là tập thể duy nhất giống thái độ của người Pha-ri-si hơn mặc dù họ giống Chúa hơn trong hành động.

Kinnaman giải thích: “Cuộc nghiên cứu này muốn giải thích lý do tại sao người Tin Lành thường bị chỉ trích là đạo đức giả; ‘tội lỗi’ độc đáo của người Tin Lành là họ có khuynh hướng làm việc ‘lành’ nhưng bị thúc đẩy bởi động lực không chính đáng.”

Cuộc nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không có sự khác biệt  nhiều giữa Cơ Đốc nhân không thuộc trào lưu Tin Lành và tín đồ hình thức, cả hai nhóm này đều có những tỷ lệ ngang với tỷ lệ chung của cả cộng đồng Cơ Đốc giáo.

Nhóm giáo dân Công giáo đang thực hành đức tin có tỷ lệ cao hơn trung bình trong đức tin giống Chúa Cơ Đốc nhưng lại thể hiện khuynh hướng giống người Pha-ri-si (lấy thí dụ, họ có 10 điểm cao hơn mức trung bình trong thái độ giống Chúa nhưng lại hành động theo người Pha-ra-si).

Ai giống Chúa Cơ Đốc?

Những tín hữu Tin Lành (Evangelical) có tỷ lệ cao nhất trong nhóm giống Chúa Cơ Đốc trong hành động và thái độ (23%), theo khảo sát của nhóm nghiên cứu Barna.

Có một điều thú vị là những tín hữu Cơ Đốc có khuynh hướng chính trị cấp tiến cũng có tỷ lệ cao ngang ngửa với những người Tin Lành (22%). Kế tiếp là các tín hữu không thuộc các giáo hội Kháng Cách chính dòng (19%), phụ nữ (18%), và những người tốt nghiệp đại học (18%).

Thành phần ít giống Chúa Cơ Đốc nhất trong hành động và thái độ là những người lớn tuổi, từ 67 tuổi trở lên (6%), người nói tiếng Tây Ban Nha (6%), Cơ Đốc nhân có ý thức hệ chính trị bảo thủ (8%), và nam giới (9%).

Những kết quả khảo sát có ý nghĩa gì

Kinnaman đã mất hơn 5 năm để trình bày với giới lãnh đạo Cơ Đốc về những khái niệm về Cơ Đốc nhân lập nền trên tác phẩm bán chạy nhất của ông unChristian. “Khi tiến hành nghiên cứu cho cuốn sách, nhóm chúng tôi phát hiện có đến 84% những người trẻ tuổi không tin Chúa cho biết họ có mối quan hệ gần gũi với ít nhất là một Cơ Đốc nhân, nhưng chỉ có 15% trong số họ nói rằng nếp sống của những tín hữu họ quen biết là có điểm nổi bật theo chiều hướng tốt. Cuộc khảo sát này giúp giải thích điều đó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy các Cơ Đốc nhân đã thất bại trong sứ mạng thể hiện Chúa Giê-xu trong đời sống, bởi vì sự thay đổi trong Chúa đối với họ là quá khó và quá hiếm hoi. Đặc biệt là những người Tin Lành xem như đã định hướng đúng cho nếp sống nhưng thường khi lại thích khoe mẻ đạo đức và thánh khiết.

“Nhiều Cơ Đốc nhân chăm chú đến điều họ gọi là tình trạng đạo đức suy đồi hơn là quan tâm đến sự công chính riêng của chính họ. Thật dễ dàng để chỉ ra rằng xã hội đang ngày càng phóng đãng hơn là đối diện với những Cơ Đốc nhân để bảo cho họ biết về đời sống thuộc linh dễ dãi của họ. Làm thế nào để họ hiểu được rằng ‘hành động đúng’ thì quan trọng hơn có ‘thái độ đúng’? Giới lãnh đạo giáo hội có chịu quan tâm nhiều hơn đến những điều cụ thể, thí dụ như hành động, bởi vì chính nếp sống hằng ngày dễ được nhận thấy và đánh giá hơn là thái độ của chúng ta?”

“Cuối cùng là vấn đề về đức tin thật – đây là chủ đề đặc biệt nhức nhối đối với giới trẻ – nhiều người trong số họ đã rời bỏ nhà thờ, phần lớn là do tình trạng đạo đức giả họ vẫn hằng chứng kiến. Cần nói rõ rằng không có cuộc khảo sát nào là hoàn hảo, song nghiên cứu này chỉ ra một tình huống nghiêm túc: hình ảnh Cơ Đốc nhân đang có trong tâm trí  của rất nhiều người trẻ tuổi hàm chứa một ý nghĩa hết sức quan trọng. Như Phao-lô đã miêu tả trong Ga-la-ti 2: 11 – 16, trách nhiệm của cộng đồng Cơ Đốc giáo là  phải đối diện với tình trạng đạo đức giả cũng  dạn dĩ như đối với các loại tội lỗi khác.”

Định nghĩa

Những người được xem là đang thực hành đức tin là khi họ tham dự lễ thờ phượng ít nhất một lần trong tháng vừa qua, và biểu thị rằng đức tin tôn giáo là rất quan trọng trong đời sống họ.

Được kể là tín hữu Tin Lành (Evangelical) khi họ đáp ứng những chuẩn mực về sự tái sinh cùng bảy điều kiện khác: Thừa nhận rằng đức tin là rất quan trọng trong đời sống hiện nay; tin rằng họ có trách nhiệm chia xẻ niềm tin tôn giáo với người khác; tin rằng Sa-tan đang hiện hữu; tin rằng chỉ bởi ân điển, không phải bởi việc làm, mới được nhận lãnh sự cứu rỗi đời đời; tin rằng Chúa Giê-xu sống cuộc đời vô tội trên đất; khẳng định rằng Kinh Thánh là chính xác trong mọi giáo huấn; và tin rằng Thiên Chúa là đấng toàn tri, toàn năng, tuyệt đối trọn vẹn, Ngài là Đấng Tạo Hóa và là Đấng Tể trị. Được kể là người Tin Lành không phụ thuộc vào việc gia nhập hệ phái hoặc giáo hội nào. Người được hỏi cũng không được yêu cầu tự nhận là “Tin Lành”.

Được kể là Cơ Đốc nhân không phải Tin Lành là những người cho rằng tiếp nhận Chúa Giê-xu là quan trọng trong đời sống, tin rằng khi qua đời họ sẽ lên thiên đàng bởi vì đã xưng tội và tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của họ. Họ đã được tái sinh nhưng không đáp ứng những tiêu chuẩn còn lại của Tin Lành.

Cơ Đốc nhân hình thức là những người tự nhận là tín hữu Cơ Đốc nhưng không đáp ứng những chuẩn mực về trải nghiệm tái sinh.

theo Christians: More Like Jesus or Pharisees?, Barna Group, 30 tháng 4, 2013