Có lẽ bạn đã nhầm lẫn. Không có đoạn văn nào trong Tân Ước nói rằng Thiên Chúa nhập vào thân xác Chúa Giê-xu.

Kinh Thánh Cơ Đốc giáo dạy rằng có sự đầu thai. Thiên Chúa đã hiện hữu trước rồi nhập vào thân xác Giê-xu. Kinh Thánh Cơ Đốc giáo dạy rằng con trai Thiên Chúa xuất hiện trên trái đất ba lần, hai lần là con loài người. Như vậy không phải là nói về sự đầu thai sao?

                                  Các mục tử tôn thờ hài nhi Giê-xu

Có lẽ bạn đã nhầm lẫn. Không có đoạn văn nào trong Tân Ước nói rằng Thiên Chúa nhập vào thân xác Chúa Giê-xu. Chính xác hơn, trong Phi-líp 2: 6 – 11, Phao-lô có viết về sự hiện hữu của Con Thiên Chúa, ngôi hai trong Ba Ngôi, trước khi Ngài thành người – được hoài thai trong tử cung nữ đồng trinh Ma-ri. Đây là một phép lạ bởi quyền năng Chúa Thánh Linh (xem Phúc âm Lu-ca 1: 35; 2: 1 – 21).

Không có chỗ nào trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước dạy rằng Con Thiên Chúa xuất hiện trên đất ba lần. Đúng hơn, Kinh Thánh có chép Chúa Giê-xu giáng sinh trong thời trị vì của Vua Herod – có những đoạn văn khác như Phúc âm Mác 14: 62 chép rằng Ngài sẽ trở lại; đây là lúc mọi người sẽ sống lại, và là thời điểm của sự phán xét sau cùng (Phúc âm Giăng 5: 27 – 29).

Kinh Thánh có đề cập đến Bảy Tội Chết? Có phải Bảy Tội Chết liên quan đến bảy quỷ dữ bị đuổi khỏi Ma-ri Ma-đơ-len?

Đến thời Trung Cổ người ta mới liệt kê bảy tội chết, Kinh Thánh không làm điều này. Bảy tội chết dĩ nhiên là các trọng tội, nhưng vẫn còn nhiều tội lỗi khác. Bạn có thể tìm thấy một số tội liệt kê trong Tân Ước như trong Ga-la-ti 5: 19 – 21 hoặc Cô-lô-se 3: 5 – 10.

Kinh Thánh có nói gì về địa ngục?

Có những chỗ khác nhau trong Kinh Thánh đề cập đến địa ngục, thí dụ như Dụ ngôn Người giàu và La-xa-rơ chép trong Phúc âm Lu-ca 16: 19 – 31. Dụ ngôn khẳng định rằng cách chúng ta sống và tin trong đời này sẽ quyết định số phận chúng ta trong cuộc sống vĩnh cửu. Cũng theo dụ ngôn, một khi đã xuống địa ngục chúng ta sẽ không thể trở lại. Những nơi khác chép Chúa Giê-xu nhắc đến địa ngục (Gehenna) – xem Phúc âm Ma-thi-ơ 18: 8 -9; Gehenna là một thuật từ tiếng Aram có xuất xứ từ địa danh Hinnom, một thung lũng phía nam Jerusalem, nơi chứa và đốt rác. Theo mô tả của Kinh Thánh, địa ngục tương tự Gehenna – là nơi lửa không hề tắt, sâu bọ không hề chết, là nơi “khóc lóc và nghiến răng” (xem thêm Ma-thi-ơ 13: 42, 50).

Theo cách luận giải Kinh Thánh của ông, Satan là gì? Là một thực thể hay chỉ là một sự tưởng tượng?

Satan, hoặc ma quỷ, được miêu tả nhiều lần trong Kinh Thánh là một thực thể, như trong Phúc âm Ma-thi-ơ 4: 1 – 11. Còn Gióp 1 – 2 xem Satan là kẻ kiện cáo con dân Thiên Chúa.

Tôi tin vào sự đồng trinh trọn đời của Ma-ri. Lấy thí dụ, ngày nay tại Indonesia, người ta gọi anh chị em họ là anh chị em; vấn đề là có cùng một mẹ hay không. Hơn nữa, nếu xét theo tập quán gia đình người Do Thái thời Chúa Giê-xu (ngày nay cũng vậy), tại sao Chúa Giê-xu lại ủy thác việc chăm sóc mẹ Ngài cho một môn đồ (Giăng) chứ không phải cho một người trong số những em trai và em gái của Ngài? Điều này là một sự xúc phạm đối với gia đình Ngài (em trai và em gái của Ngài) nếu thực sự có họ? Một luận cứ khác: Nếu Chúa Giê-xu có em trai và em gái, thì hậu duệ của họ sẽ còn cho đến ngày nay, các em trai và em gái của Thiên Chúa hằng sống có bản chất tội lỗi bị sa ngã.

                                           Trên Đồi Sọ

Trong tiếng Hi Lạp có sự phân biệt giữa từ “anh em” với từ “anh em họ”. Tân Ước không bao giờ gọi anh em Chúa Giê-xu là anh em họ của Ngài. Vào thời điểm Chúa Giê-xu phó thác mẹ Ngài cho môn đồ Ngài yêu, các em trai của Chúa Giê-xu chưa tin nhận Ngài (Phúc âm Giăng 7: 5). Hơn nữa, Phúc âm Mác 3: 31 – 35 giúp chúng ta hiểu rõ  rằng Chúa Giê-xu xem gia đình đức tin – không phải gia đình huyết thống – là quan trọng hơn.

Bởi vì hội thánh đầu tiên biết rõ các em trai của Chúa Giê-xu là ruột thịt với Ngài nên Gia-cơ đã được chọn để lãnh đạo hội thánh tại Jerusalem, và về sau Giu-đe được tôn vinh khi thư tín ngắn của ông được chọn vào Kinh Thánh (xem Mác 6: 3).

Chúng ta không có chứng cứ gì cho thấy dòng dõi các con của Ma-ri vẫn còn cho đến ngày nay.

Sau cùng, nội dung Phúc âm Ma-thi-ơ 1: 25 giúp làm sáng tỏ vấn đề khi thuật lại rằng Giô-sép “không hề ăn ở với [Ma-ri] cho đến khi người sinh một trai”, ngụ ý  sau đó họ sống với nhau và sinh con cái.

Ben Witherington III là Học giả Kinh Thánh, Giáo sư môn Tân Ước tại Chủng viện Asbury. Ông cũng giảng dạy tại Chủng viện Thần học Ashland, Đại học High Point, Trường Thần học Duke, và Chủng viện Thần học Gordon-Conwell, Hoa Kỳ. Trên đây là một số trong những câu giải đáp cho nhiều câu hỏi đã gởi đến  ông.

________________________________________________________________________________________________________

HÃY BIẾT TẠI SAO CHÚNG TA TIN (5)