Theo tôi, bạn nên đọc những phần khác nhau trong Cựu Ước lẫn Tân Ước, chứ không chỉ tập trung vào Tân Ước.

Tại sao các sách Phúc âm ví sánh Chúa Giê-xu với cây nho? Tại sao Kinh Thánh nói về vườn nho?

Trong Cựu Ước, cây nho hoặc vườn nho là biểu tượng cho dân sự Chúa (xem Ê-sai 5). Trong Phúc âm Giăng, Chúa Giê-xu được gọi là gốc nho bởi vì Ngài là tâm điểm của dân sự Chúa. Những ai được  kết nối với Chúa Giê-xu như nhánh nho liền với gốc nho đều là con dân của Thiên Chúa.

Tôi được khuyên nên đọc Kinh Thánh. Xin cho tôi một gợi ý về phương pháp đọc thích hợp với người lần đầu làm quen với Kinh Thánh.

Theo tôi, bạn nên đọc những phần khác nhau trong Cựu Ước lẫn Tân Ước, chứ không chỉ tập trung vào Tân Ước. Nên chọn một sách tiêu biểu cho mỗi  phần quan trọng của Kinh Thánh (Ngũ Kinh Môi-se, Các Tiên tri, Phúc âm, Các Thư tín của Phao-lô…).

Lấy thí dụ, bạn có thể bắt đầu với Sáng Thế Ký, rồi Giô-suê, 1 Sa-mu-ên, Thi Thiên, Châm Ngôn, tiếp đó là Ê-sai, Ô-sê, rồi tới Phúc âm Giăng, Công vụ các Sứ đồ, đến Rô-ma và kết thúc với sách Khải Huyền. Đọc như thế sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về các hình thái văn học khác nhau của Kinh Thánh.

Sách Phúc âm có thuật lại sự kiện Herod giết các bé trai mới sinh. Có phải tác giả sách Phúc âm đã tái tạo câu chuyện Môi-se được cứu sống nhằm chứng minh với độc giả người Do thái rằng có sự liên hệ giữa Môi-se và Chúa Giê-xu?

Nhờ những ghi chép của Josephus, sử gia Do Thái sống trong thời kỳ ấy, chúng ta có thể tin rằng một người có tính đa nghi hoang tưởng như Herod đã hành động như thế. Herod đã giết một số trong những người vợ và con cái của mình vì sợ họ tiếm quyền.

Xin giải thích ý nghĩa câu Kinh Kinh Thánh chép trong Phúc âm Ma-thi-ơ 5: 3 “Phước cho kẻ nghèo khó trong tâm linh.” ?

Phước lành đặc biệt này có thể được diễn giải là “phước cho những ai nhận biết mình cần có Thiên Chúa.” Họ được chúc phúc bởi vì, do nhận biết nhu cầu tâm linh hoặc tình trạng nghèo khó trong tâm linh của mình, họ hết lòng tìm kiếm Chúa và tin cậy Ngài, vì vậy mà Vương quốc Thiên Chúa sẽ thuộc về họ.

Tại sao tín hữu Cơ Đốc không được sống đa thê? Há chẳng phải Kinh Thánh không hề cấm chế độ đa thê?Mặc dù có những nhân vật trong Cựu Ước thực hành chế độ đa thê, Kinh Thánh không hề chấp nhận điều này. Sáng Thế Ký thuật lại việc Thiên Chúa dựng nên Adam và Eva với định ý hiển nhiên chế độ một vợ một chồng là chuẩn mực trong hôn nhân cho loài người. Chỉ có hai người mới trở nên một, và sự hiệp nhất này, cả trong thể xác lẫn tinh thần,  là phù hợp với giáo huấn của Sáng Thế Ký và của Chúa Giê-xu (Phúc âm Ma-thi-ơ 19).

Ben Witherington III là Học giả Kinh Thánh, Giáo sư môn Tân Ước tại Chủng viện Asbury. Ông cũng giảng dạy tại Chủng viện Thần học Ashland, Đại học High Point, Trường Thần học Duke, và Chủng viện Thần học Gordon-Conwell, Hoa  Kỳ. Trên đây là một số trong những câu giải đáp cho nhiều câu hỏi đã gởi đến  ông.

________________________________________________________________________________________________________

HÃY BIẾT TẠI SAO CHÚNG TA TIN (4)