Ngay sau đó, Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng điều bất khả đối với loài người (người giàu vào nước Thiên Chúa) là điều khả dĩ đối với Thiên Chúa.

Chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng bất cứ ai không đến với Cha qua Chúa Giê-xu đều sẽ bị thiêu đốt trong hỏa ngục? Tôi e rằng điều này chỉ gây hoang mang, hoặc tệ hơn,  là một sự thiên vị.Không có câu Kinh Thánh nào như bạn nói. Tuy nhiên, Phúc âm Giăng 14: 6 chép rằng chẳng bởi Chúa Giê-xu không ai có thể đến cùng Cha, hoặc Công vụ 4: 11 cũng khẳng định chẳng có sự cứu rỗi nào khác ngoài Chúa Giê-xu.

Đây không phải là sự thiên vị, nhưng cần phải hiểu rằng Thiên Chúa có quyền ban sự cứu rỗi cho loài người theo bất cứ phương cách nào phù hợp với ý chỉ tốt lành của Ngài.

Điều đó cũng có nghĩa là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mọi điều cần thiết để chúng ta có thể tiếp nhận sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Do đó, chúng ta không cần bất cứ sự bổ sung hoặc sự thay thế nào khác, bởi vì Chúa Giê-xu đã làm trọn mọi sự cho chúng ta rồi.

Xin cho biết ở đâu trong Kinh Thánh chép lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào thiên đàng. Có người giải thích rằng “lỗ kim” thật ra là một cổng dẫn vào nội thành trong thời Chúa Giê-xu.

Bạn đang nói về đoạn Kinh Thánh chép trong Phúc âm Mác 10: 17 – 31. Tại Jerusalem không có cổng “lỗ kim” nào hết; chưa hề có bất kỳ chứng cứ khảo cổ học nào hỗ trợ cho giả thiết này.

Ngay sau đó, Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng điều bất khả đối với loài người (người giàu vào nước Thiên Chúa) là điều khả dĩ đối với Thiên Chúa.

Có câu Kinh Thánh nào hoặc sự kiện nào trong cuộc đời Chúa Giê-xu dạy chúng ta chớ nên giận dữ?

Tân Ước có dạy rằng “Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội,” và “chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn.” (Ê-phê-sô 4: 26), nhưng không dạy chúng ta làm cách nào kìm chế cơn giận.

Tuy nhiên, Ga-la-ti 5: 16-26 cho biết khi Chúa Thánh Linh ngự trong lòng tín hữu thì đời sống người ấy sẽ thể hiện những trái của Thánh Linh. Một trong những trái ấy là sự nhịn nhục. Từ nguyên của “nhịn nhục” – makrothumia – có nghĩa là chậm giận.

Hiển nhiên đức tính này có được là do Chúa Thánh Linh vận hành trong lòng tín hữu, không phải bởi sức riêng của họ. Bởi vậy mà Phao-lô đã dặn dò “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh,” nhờ đó tính cách của chúng ta được định chuẩn bởi chín trái của Thánh Linh.

Tín hữu Cơ Đốc tin rằng Kinh Thánh không sai lầm. Tuy nhiên, kể từ bản văn đầu tiên cho đến nay đã có một số sai sót trong khi sao chép… Tại sao Chúa cho phép những lỗi nhỏ này hiện diện trong Kinh Thánh?Một trong những lý do Chúa cho phép điều này xảy ra, theo tôi, là vì Ngài không muốn chúng ta thờ lạy Kinh Thánh như dân Israel từng thờ lạy bò vàng.

Một lý do khác cũng quan trọng không kém là Chúa muốn chúng ta sống bởi đức tin. Có trong tay một quyển sách toàn hảo sẽ dẫn đến nguy cơ chúng ta đặt lòng tin của mình vào một điều gì đó khác hơn là Thiên Chúa.

Vài năm trước đây, chồng tôi và tôi đã đến Ê-phê-sô, Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi được bảo cho biết Mary mẹ Chúa Giê-xu đã đến và sống ở đây sau khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Điều này có chính xác?

Ý tưởng cho rằng Mary đã đến sống ở Thổ Nhĩ Kỳ không dựa trên Kinh Thánh, nhưng là một sự suy diễn từ Phúc âm Giăng 19 khi Chúa Giê-xu ủy thác Giăng chăm sóc Mary.

Theo truyền thuyết, về sau Giăng đến Ê-phê-sô nên người ta cho rằng Mary cùng đi với Giăng đến sống và qua đời tại Ê-phê-sô. Tuy nhiên, vẫn chưa có dữ liệu cụ thể ủng hộ giả thiết này.

Lần cuối cùng Tân Ước nhắc đến Mary là ở Công vụ 1: 14, bà có mặt cùng các môn đồ khác trên phòng cao tại Jerusalem .

Ben Witherington III là Học giả Kinh Thánh, Giáo sư môn Tân Ước tại Chủng viện Asbury. Ông cũng giảng dạy tại Chủng viện Thần học Ashland, Đại học High Point, Trường Thần học Duke, và Chủng viện Thần học Gordon-Conwell, Hoa Kỳ. Trên đây là một số trong những câu giải đáp cho nhiều câu hỏi đã gởi đến  ông.

_________________________________________________________________________________________________________

HÃY BIẾT TAI SAO CHÚNG TA TIN (3)